Strivo lanserar Emission 2023:3

Årets tredje emission är här innehållandes en mångsidig mix av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.

Efter en fyra veckor lång uppgångssvit avslutade amerikanska aktieindex förra veckan med svaga nedgångar. Börserna befinner sig just nu i en avvaktande fas i takt med att rapportperioden har tagit fart. Detta trots att tre fjärdedelar av de hittills rapporterande S&P 500-bolagen har överträffat förväntningarna.

På makrofronten är tendensen alltjämt fallande inflationssiffror kombinerat med motståndskraftig ekonomisk data. Det rådande marknadsläget innebär fortsatt goda möjligheter att konstruera strukturerade placeringar med attraktiva villkor.

En spännande nyhet i emissionen är 2859 Autocall Svenska Bolag Century PlusMinus. Placeringen är en autocall vars avkastning delvis styrs av summan av utvecklingen för bästa och sämsta aktie, till skillnad från mer traditionella autocalls som i regel endast tar hänsyn till den aktie med sämst utveckling.

Emission 2023:3 innehåller totalt 16 placeringar och sista teckningsdag är den 26 maj 2023.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.