Strivo lanserar Emission 2023:2

Årets andra emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.

Efter en stark inledning av börsåret 2023 har sentimentet under de senaste veckorna återvänt till ett mer nedstämt tillstånd. Även om stigande marknadsräntor påverkar aktier och andra risktillgångar negativt (åtminstone på kort sikt) innebär det samtidigt förbättrade möjligheter att konstruera strukturerade placeringar med kapitalskydd.

I årets andra emission fortsätter vi därför på inslagen väg och erbjuder en rad intressanta alternativ – placeringar som i flera fall dessutom är berikade med den populära optimalstartfunktionen. Funktionen innebär att placeringens startvärde bestäms som den lägsta dagliga stängningskursen under en viss period, till exempel ett år. Syftet är att minska tajmingrisken vilket kan vara särskilt fördelaktigt i en orolig marknad.

Emission 2023:2 innehåller totalt 14 olika placeringar fördelade på casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 21 april 2023.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.