Strivo lanserar Emission 2022:3

Idag lanserar Strivo årets tredje emission – den här gången med ett stort fokus på värdebolag!

Investerarkollektivet letar efter tecken på en toppad inflation samtidigt som centralbankerna fortsatt håller marknaderna i ett järngrepp.

För svenskt vidkommande får vi redan på torsdag nästa ledtråd i form av Riksbankens räntebesked. Den stora frågan är huruvida den första räntehöjningen kommer nu eller om man väljer att avvakta till mötet i juni.

Högt värderade tillväxtbolag har haft det tufft under rådande marknadsklimat. Känsligheten för förändringar i räntan skiljer sig dock mellan olika sektorer. Högutdelande värdebolag med stabila kassaflöden och beprövade affärsmodeller brukar anses vara mindre räntekänsliga.

I Emission 2022:3 lanseras det nya caset Värdebolag, med ovan nämnda exponering. Därutöver består emissionen av caset Alternativ exponering samt vårt Grundutbud. Totalt lanseras 14 placeringar.

Sista teckningsdag är den 27 maj 2022.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.