Strivo lanserar Emission 2022:1

Årets första emission är här innehållandes flera spännande nyheter.

Den amerikanska centralbanken trappar upp kampen mot inflationen. Fed-chefen Jerome Powell försäkrade i januari att man står redo att utnyttja alla till buds stående medel. Marknadsräntorna stiger och aktiemarknaden har haft en rekorddålig start på året.

Känsligheten för förändringar i räntan skiljer sig emellertid mellan olika sektorer. Högutdelande värdebolag med stabila kassaflöden brukar anses vara mindre räntekänsliga. Därtill lyfts ibland banker fram som bolag vars värderingar kan påverkas positivt av stigande räntor. Detta beror på högre marginaler, i form av större skillnad mellan in- och utlåningsränta.

I Emission 2022:1 lanseras det nya caset Åtstramning, med ovan nämnda exponering. Därutöver består emissionen av casen: Halvledare, Alternativ exponering samt vårt grundutbud. Totalt lanseras 16 placeringar.

Sista teckningsdag är den 11 mars 2022.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.