Strivo lanserar Emission 2022:1

Årets första emission är här innehållandes flera spännande nyheter.

Den amerikanska centralbanken trappar upp kampen mot inflationen. Fed-chefen Jerome Powell försäkrade i januari att man står redo att utnyttja alla till buds stående medel. Marknadsräntorna stiger och aktiemarknaden har haft en rekorddålig start på året.

Känsligheten för förändringar i räntan skiljer sig emellertid mellan olika sektorer. Högutdelande värdebolag med stabila kassaflöden brukar anses vara mindre räntekänsliga. Därtill lyfts ibland banker fram som bolag vars värderingar kan påverkas positivt av stigande räntor. Detta beror på högre marginaler, i form av större skillnad mellan in- och utlåningsränta.

I Emission 2022:1 lanseras det nya caset Åtstramning, med ovan nämnda exponering. Därutöver består emissionen av casen: Halvledare, Alternativ exponering samt vårt grundutbud. Totalt lanseras 16 placeringar.

Sista teckningsdag är den 11 mars 2022.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.