Strivo lanserar Emission 2021:9

Årets sista emission är här innehållandes ett urval av höstens mest populära placeringar.

Idag lanseras årets sista emission som innehåller några av höstens mest populära placeringar. Totalt släpps 15 olika placeringar och precis som förra gången består Emission 2021:9 av casen: Banker, Halvledare, Alternativ exponering samt vårt grundutbud.

Sista teckningsdag är den 4 februari 2022.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.