Strivo lanserar Emission 2021:8

Idag lanserar Strivo Emission 2021:8.

Idag lanserar vi höstens andra emission. Den här gången helt i Strivomanér, innehållandes flera intressanta case med unika placeringsmöjligheter.

Banksektorn klarade coronapandemin förhållandevis väl. Efter de initiala börsnedgångarna bidrog de rekordstora stimulanspaketen till stigande tillgångspriser, med ett ökat allmänintresse för sparande och investeringar som följd. Räntekänsligheten hos bankerna är inte lika självklar som i andra sektorer. Å ena sidan kan en låg ränta stimulera konsumtion och investeringar, vilket ökar efterfrågan på lån- och sparprodukter. Å andra sidan innebär stigande räntor högre marginaler, i form av större skillnad mellan in- och utlåningsränta. Sammantaget innebär detta att risken kopplat till förändringar i räntan inte är lika påtaglig som i andra sektorer.

I emission 2021:8 erbjuder vi exponering mot banksektorn genom 2562 Autocall Nordiska Banker PlusMinus. Placeringen ger exponering mot fyra nordiska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2,6 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag.

Totalt lanseras 16 placeringar och utöver ”Banker” består emission 2021:8 av casen Halvledare, Hållbarhet samt vårt grundutbud.

Sista teckningsdag är den 16 december 2021.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.