Strivo köpstoppar Rysslandsfonder

Viktig information om fondinvesteringar med koppling till Ryssland.

Med anledning av den rådande situationen i Ukraina vill vi uppmana våra kunder att iaktta försiktighet med alla typer av investeringar med exponering mot Ryssland. Turbulensen på världens börser är hög och värdepapper med exponering mot Ryssland uppvisar just nu mycket hög volatilitet. Därutöver finns en motpartsrisk där avveckling av dessa värdepapper kan påverkas eller helt utebli.

Ytterligare en reell risk är kommande sanktioner som kan ha stor påverkan på handeln med ryska instrument.

Baserat på ovanstående faktorer har Strivo valt att stänga följande fonder för köp samt månadssparande:

Fond ISIN
Carnegie Rysslandsfond A SE0000429821
East Capital Ryssland SE0000777708
Nordea Rysslandsfond FI0008813456
Swedbank Robur Rysslandsfond A SE0000542805
Danske Invest Russia LU0495011024
JPM Russia A         LU0215049551
Pictet Russian Equities R EUR LU0338483158

 

Observera att ovanstående fonder enbart stänger för köp. Det går fortfarande att lägga säljorder, som Strivo skickar vidare till respektive fondbolag. I det fall ett fondbolag stänger en fond för handel kommer säljorder inte kunna utföras och du som kund kommer i sådant fall informeras via Strivo Online.

Vid frågor, vänligen kontakta oss.
Telefon: 031-68 82 90
E-post: kundsupport@strivo.se

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.