Strivo köpstoppar Rysslandsfonder

Viktig information om fondinvesteringar med koppling till Ryssland.

Med anledning av den rådande situationen i Ukraina vill vi uppmana våra kunder att iaktta försiktighet med alla typer av investeringar med exponering mot Ryssland. Turbulensen på världens börser är hög och värdepapper med exponering mot Ryssland uppvisar just nu mycket hög volatilitet. Därutöver finns en motpartsrisk där avveckling av dessa värdepapper kan påverkas eller helt utebli.

Ytterligare en reell risk är kommande sanktioner som kan ha stor påverkan på handeln med ryska instrument.

Baserat på ovanstående faktorer har Strivo valt att stänga följande fonder för köp samt månadssparande:

Fond ISIN
Carnegie Rysslandsfond A SE0000429821
East Capital Ryssland SE0000777708
Nordea Rysslandsfond FI0008813456
Swedbank Robur Rysslandsfond A SE0000542805
Danske Invest Russia LU0495011024
JPM Russia A         LU0215049551
Pictet Russian Equities R EUR LU0338483158

 

Observera att ovanstående fonder enbart stänger för köp. Det går fortfarande att lägga säljorder, som Strivo skickar vidare till respektive fondbolag. I det fall ett fondbolag stänger en fond för handel kommer säljorder inte kunna utföras och du som kund kommer i sådant fall informeras via Strivo Online.

Vid frågor, vänligen kontakta oss.
Telefon: 031-68 82 90
E-post: kundsupport@strivo.se

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.