Strivo köpstoppar Rysslandsfonder

Viktig information om fondinvesteringar med koppling till Ryssland.

Med anledning av den rådande situationen i Ukraina vill vi uppmana våra kunder att iaktta försiktighet med alla typer av investeringar med exponering mot Ryssland. Turbulensen på världens börser är hög och värdepapper med exponering mot Ryssland uppvisar just nu mycket hög volatilitet. Därutöver finns en motpartsrisk där avveckling av dessa värdepapper kan påverkas eller helt utebli.

Ytterligare en reell risk är kommande sanktioner som kan ha stor påverkan på handeln med ryska instrument.

Baserat på ovanstående faktorer har Strivo valt att stänga följande fonder för köp samt månadssparande:

Fond ISIN
Carnegie Rysslandsfond A SE0000429821
East Capital Ryssland SE0000777708
Nordea Rysslandsfond FI0008813456
Swedbank Robur Rysslandsfond A SE0000542805
Danske Invest Russia LU0495011024
JPM Russia A         LU0215049551
Pictet Russian Equities R EUR LU0338483158

 

Observera att ovanstående fonder enbart stänger för köp. Det går fortfarande att lägga säljorder, som Strivo skickar vidare till respektive fondbolag. I det fall ett fondbolag stänger en fond för handel kommer säljorder inte kunna utföras och du som kund kommer i sådant fall informeras via Strivo Online.

Vid frågor, vänligen kontakta oss.
Telefon: 031-68 82 90
E-post: kundsupport@strivo.se

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.