Strivo förvärvar SVP:s portföljförvaltning

Strivo expanderar sitt erbjudande genom förvärvet av SVP:s portföljförvaltning, vilket markerar en ny era för anpassad och aktiv förvaltning för våra kunder.

Vid månadsskiftet utökade Strivo sitt tjänsteutbud genom att överta portföljförvaltningstjänsten från Svensk Värdepappersservice (SVP). Ett steg som speglar vår ambition att kontinuerligt förbättra och bredda bolagets helhetserbjudande.

Genom integrationen av SVP:s expertis och resurser kommer Strivo att erbjuda en utökad förvaltningstjänst som är anpassad för olika investeringsmål och riskprofiler. SVP kommer att fokusera på sin kärnverksamhet medan Strivo expanderar sitt erbjudande som en helhetsleverantör av investeringslösningar.

I och med förvärvet välkomnas Peter Eklöf, en erfaren förvaltare, till Strivo. Hans expertis inom portföljförvaltning kommer att vara av stort värde i arbetet med att fortsätta förvalta och utveckla portföljerna.

Strivo åtar sig att upprätthålla transparens genom att regelbundet publicera månadsrapporter och ingående förvaltarkommentarer på vår hemsida. Dessa rapporter är avsedda att ge våra kunder en djupare förståelse för förvaltningens strategier och syn på marknaden.

För ytterligare information om det nya förvaltningserbjudandet, kontakta Björn Johansson på bjorn.johansson@strivo.se eller din säljkontakt hos Strivo.

Om Strivo Portföljförvaltning

Strivo specialiserar sig på aktiv förvaltning av fondportföljer och erbjuder anpassade lösningar utformade för att möta olika riskprofiler. Vårt team arbetar dedikerat med att konstant utvärdera och justera portföljstrategier för att möta marknadens dynamik, allt för att säkerställa att våra kunders kapital är optimalt placerat.

När du väljer Strivo som din investeringspartner kan du förvänta dig ett engagerat team som prioriterar din ekonomiska framgång. Vi omvandlar investeringsmöjligheter till faktiska fördelar för dig och dina investeringsmål.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.