Standard & Poors sänker kreditbetyget för Credit Suisse

Standard & Poors sänker kreditbetyget för den schweiziska banken Credit Suisse till A-/A-2, från A/A-1, med stabila utsikter.

Det uppdaterade betyget gäller för de båda entiteterna Credit Suisse AG och Credit Suisse International.

Bakgrunden till revideringen beror enligt S&P bland annat på risker kopplade till bankens utannonserade omstruktureringsplan och oklarheter kring föreslagna tillgångsavyttringar.

Det nya kreditbetyget innebär fortsatt klassifikationen ”investment grade”.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.