Societe Generale uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Societe Generale dokumentationen för 2947 Räntebevis Tui (SE0020996403) som ingår i Strivos aktuella emission.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur.

Tillägget syftar till att:

  • Ändra avsnittet ”Beskrivning av SG Issuer” för att inkludera det nya registrerade kontoret för SG Issuer och ändringen av sammansättningen av SG Issuers styrelse.
  • Ändra avsnittet ”Formulär för Slutliga Villkor” för att korrigera vissa bestämmelser och hänvisningar.
  • Rätta till vissa bestämmelser i avsnittet ”Beskrivning av SG Issuer”.
  • Ändra avsnittet ”Begränsningar för teckning, försäljning och överföring” för att ersätta bestämmelserna relaterade till EEA Icke-retailinvesteringar och förbud mot försäljning till schweiziska icke-detaljhandelsinvesteringar.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Ytterligare Villkor relaterade till Formler”.

Observera att ni kan hitta båda tilläggen efter datumet för godkännandet av CSSF på följande webbplats: www.prospectus.socgen.com.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.