Societe Generale uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Societe Generale dokumentationen för 2947 Räntebevis Tui (SE0020996403) som ingår i Strivos aktuella emission.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur.

Tillägget syftar till att:

  • Ändra avsnittet ”Beskrivning av SG Issuer” för att inkludera det nya registrerade kontoret för SG Issuer och ändringen av sammansättningen av SG Issuers styrelse.
  • Ändra avsnittet ”Formulär för Slutliga Villkor” för att korrigera vissa bestämmelser och hänvisningar.
  • Rätta till vissa bestämmelser i avsnittet ”Beskrivning av SG Issuer”.
  • Ändra avsnittet ”Begränsningar för teckning, försäljning och överföring” för att ersätta bestämmelserna relaterade till EEA Icke-retailinvesteringar och förbud mot försäljning till schweiziska icke-detaljhandelsinvesteringar.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Ytterligare Villkor relaterade till Formler”.

Observera att ni kan hitta båda tilläggen efter datumet för godkännandet av CSSF på följande webbplats: www.prospectus.socgen.com.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.