S&P sänker kreditbetyget för Intrum AB

S&P sänker kreditbetyget för det svenska kredithanteringsbolaget Intrum AB från BB till BB- med stabila utsikter.

Sänkningen kommer efter att Intrum i slutet av januari ingått avtal om att sälja en del av sin investeringsportfölj. S&P bedömer att Intrums bruttoskuld i relation till kassajusterat ebitda-resultat stiger till strax över 5,0 gånger 2024 och bara gradvis minskar under 2025, vilket föranleder det sänkta kreditbetyget. Intrum har som mål att bruttoskulden i relation till kassajusterat ebita-resultat ska sänkas till 3,5 gånger i slutet av 2026.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.