Rättelse i marknadsföringsmaterial

Fel har upptäckts i marknadsföringsmaterial för två placeringar av typen Buffertautocall. Digitalt marknadsföringsmaterial är uppdaterat med korrekt information.

Det tryckta marknadsföringsmaterialet för nedanstående två placeringar innehåller fel i räkneexempel på sidan 4, i respektive folder.

Vid den femte och sista observationen erhålls den ackumulerande kupongen endast om sämsta aktie på slutdagen är -10% eller bättre, och ingenting annat.

De digitala versionerna av produktfoldrarna på vår hemsida innehåller den korrekta informationen. Vi beklagar eventuell förvirring som detta kan ha orsakat.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.