Ombalansering i trackers

Trackers är börshandlade investeringsprodukter som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång 1:1. 

Från och med idag pausas handeln på andrahandsmarknaden på grund av ombalansering i följande produkter:

107 Trackercertifikat Emerging Market Value                   CH1181988317
109 Trackercertifikat Globala Högutdelare                       CH1218797772
110 Trackercertifikat Globala Småbolag                           CH1293020124

 Handeln förväntas återupptas igen den 4 mars.

Strivo erbjuder flera olika trackers mot olika underliggande tillgångar. Läs mer här.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.