Ombalansering i trackers

Trackers är börshandlade investeringsprodukter som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång 1:1. 

Från och med idag pausas handeln på andrahandsmarknaden på grund av ombalansering i följande produkter:

107 Trackercertifikat Emerging Market Value      CH1181988317
109 Trackercertifikat Globala Högutdelare          CH1218797772
110 Trackercertifikat Globala Småbolag              CH1293020124

Handeln förväntas återupptas igen den 5 juni.

108 Trackercertifikat Cybersäkerhet                    SE0017616311

Handeln förväntas återupptas igen den 4 juni.

Strivo erbjuder flera olika trackers mot olika underliggande tillgångar. Läs mer här.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.