Förändringar i fondlistan

Strivos courtagefria fondlista utökas med två fonder.

På grund av det förändrade omvärldsläget med kriget i Ukraina har vi fått önskemål från rådgivare om att ta in nya fonder på vår courtagefria fondlista. Strivos fondkommitté har därför beslutat att lägga till följande två fonder:

Fond ISIN
BGF World Mining A2 USD LU0075056555
SEB Korträntefond USD – Lux LU0011924932

 

Vi vill även passa på att informera om att fonden Eligo Strategifond Offensiv har fusionerats till Cicero Offensiv Hållbar som därmed inkluderas på fondlistan. Eventuellt månadssparande flyttas till den nya fonden.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.