Förändringar i fondlistan

Strivos courtagefria fondlista utökas med två fonder.

På grund av det förändrade omvärldsläget med kriget i Ukraina har vi fått önskemål från rådgivare om att ta in nya fonder på vår courtagefria fondlista. Strivos fondkommitté har därför beslutat att lägga till följande två fonder:

Fond ISIN
BGF World Mining A2 USD LU0075056555
SEB Korträntefond USD – Lux LU0011924932

 

Vi vill även passa på att informera om att fonden Eligo Strategifond Offensiv har fusionerats till Cicero Offensiv Hållbar som därmed inkluderas på fondlistan. Eventuellt månadssparande flyttas till den nya fonden.

Aktuella villkor emission 2022:9

23 januari 2023

Emission 2022:9 tecknas till och med den 3 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.