Strivo utökar fondlistan

Strivos courtagefria fondlista utökas med fem fonder.

Strivo utökar courtagefria fondlistan med fem nya fonder.
Förändringen innebär att Strivo erbjuder en fondlista med totalt 150 courtagefria fonder, tillgängliga för handel för samtliga våra depåkunder.

Precis som tidigare handlas fonderna på Fondlistan helt utan kostnad via rådgivare, eller direkt via vår handelsplattform. Månadssparande är tillgängligt för samtliga daglighandlade fonder på Fondlistan. Minsta belopp för månadssparande är 200 kronor per fond och månad.

Fond ISIN
Delphi Nordic A  NO0010039670
Delphi Green Trends A2 NO0010911183
DNB High Yield A SEK LU2077710585
Excalibur Fixed Income A SE0001097080
Lucy Global Fund A SE0016075188

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.