Nya fonder på Strivos Fondlista

Strivo utökar Fondlistan med två nya fonder från Enter Fonder: Enter Småbolag och Enter Cross Credit.

Enter Fonder är ett svenskt fondbolag som grundades 1999 med ett tydligt fokus på aktiv fondförvaltning av svenska aktier och räntor. Bolaget förvaltar idag ca 14 miljarder kronor fördelat på sju fonder varav två är räntefonder och fem aktiefonder.

Fondlistan består av de populäraste fonderna på Strivos fondplattform och erbjuds helt utan courtage. Utöver fonderna på Fondlistan kan du som är depåkund hos Strivo handla ytterligare cirka tusen olika fonder till fast courtage. Alla fonder handlas utan tredjepartsersättningar. Det innebär att alla inbyggda fondprovisioner och liknande tredjepartsersättningar som fondbolagen normalt sett betalar till depåinstitut, distributörer eller andra fondplattformar istället återläggs till din depå, vilket i praktiken innebär en betydande rabatt på fondens ordinarie förvaltningsavgift för dig som kund.

Samtliga daglighandlade fonder på Fondlistan finns tillgängliga för månadssparande med autogirodragningar från externt bankkonto. Det går även bra att månadsspara överskottslikviditet som finns i depån. Minsta belopp för månadssparande är 200 kronor per fond och månad.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.