Ny kostnadsmodell för ökad transparens

Från och med emission 2022:1 elimineras tredjepartsersättningar i Strivos strukturerade placeringar

Strivo har under flera år arbetat för en så tydlig och transparent kostnadsmodell som möjligt. Från och med emission 2022:1 tas ytterligare ett steg i denna riktning då vi nu eliminerar alla former av så kallade tredjepartsersättningar i våra strukturerade placeringar.

Inom ramen för denna nettohandlade kostnadsmodell tar Strivo och våra samarbetspartners i stället betalt direkt av dig i form av courtage och/eller förmedlingsarvode för orderförmedlingen av det aktuella värdepappret. Ersättningarna regleras via separata kundavtal.

Det blir helt enkelt tydligare, bättre och minskar risken för intressekonflikter.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.