Ny kostnadsmodell för ökad transparens

Från och med emission 2022:1 elimineras tredjepartsersättningar i Strivos strukturerade placeringar

Strivo har under flera år arbetat för en så tydlig och transparent kostnadsmodell som möjligt. Från och med emission 2022:1 tas ytterligare ett steg i denna riktning då vi nu eliminerar alla former av så kallade tredjepartsersättningar i våra strukturerade placeringar.

Inom ramen för denna nettohandlade kostnadsmodell tar Strivo och våra samarbetspartners i stället betalt direkt av dig i form av courtage och/eller förmedlingsarvode för orderförmedlingen av det aktuella värdepappret. Ersättningarna regleras via separata kundavtal.

Det blir helt enkelt tydligare, bättre och minskar risken för intressekonflikter.

Aktuella villkor emission 2022:6

26 september 2022

Emission 2022:6 tecknas till och med den 30 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Handelsstatistik vecka 38

26 september 2022

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.