Ny kostnadsmodell för ökad transparens

Från och med emission 2022:1 elimineras tredjepartsersättningar i Strivos strukturerade placeringar

Strivo har under flera år arbetat för en så tydlig och transparent kostnadsmodell som möjligt. Från och med emission 2022:1 tas ytterligare ett steg i denna riktning då vi nu eliminerar alla former av så kallade tredjepartsersättningar i våra strukturerade placeringar.

Inom ramen för denna nettohandlade kostnadsmodell tar Strivo och våra samarbetspartners i stället betalt direkt av dig i form av courtage och/eller förmedlingsarvode för orderförmedlingen av det aktuella värdepappret. Ersättningarna regleras via separata kundavtal.

Det blir helt enkelt tydligare, bättre och minskar risken för intressekonflikter.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.