Norskt skatteförslag tynger Mowi ASA

Norges regering föreslår en skatt på 40 procent för uppfödning av lax. Fiskodlingsbolag faller kraftigt på börsen.

Den norska regeringen presenterade nyligen ett förslag om en ny skatt som skulle slå hårt mot den norska laxnäringen.

Skatten, som motiveras av att fiskodlarna nyttjar en allmän norsk naturresurs, ska uppgå till 40 procent från och med 2023 för volymer över 4.000-5.000 ton årligen, vilket höjer skattesatsen på lax till 62 procent. Förslaget förväntas generera skatteintäkter på 3,65 till 3,8 miljarder norska kronor, pengar som ska delas lika mellan staten och kommunerna.

Mowi ASA är verksamma inom sektorn och dess aktiekurs föll kraftigt på beskedet. Bolaget finns med i följande fyra placeringar för vilka Strivo agerar ”market maker”.

Produkt

ISIN

2212 Aktieobligation Hållbara Livsmedel Fixed Best

SE0011310978

2384 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0014782231

11024 Ac Nordiska Bolag Combo 1612A

CH0305148246

2376 AO Nordiska Bolag

SE0014959953

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.