Natixis uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Natixis dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur fram till och med 15 december 2023.

Tillägget syftar till att:

  • Inkludera information i basprospektet gällande resultatet av Europeiska Centralbankens tillsynsgranskning och utvärderingsprocess av Natixis kapitaltäckningskrav som publicerades i ett pressmeddelandet av Natixis 5 december 2023.
  • Inkludera information med hänsyn till anställningen av Alessandro Linguanotto som director av Natixis Structured Issuance.
  • Uppdatera information om styrelsens beslut att förnya emitteringstillståndet. 
  • Korrigera vissa bestämmelser gällande riskfaktorer i avsnittet "Risk relaterat till innehav av värdepapper emitterad av Natixis"
  • Korrigera avsnitten "Riskfaktorer", "Beskrivning av Emittenten" och "Generell Information" i basprospektet på grund av ovanstående punkter

 

Observera att ni kan hitta hela Natixis tillägg via länken nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.