Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur inom 48 timmar.

Tillägget syftar till att:

  • Lämna uppgifter om publikationen av Morgan Stanleys nuvarande rapport Form 8-K daterad 16 april 2024 för kvartalsvisa perioden som slutade 31 mars 2024 ("Morgan Stanley April 2024 Form 8-K”).
  • Inkludera Morgan Stanley April 2024 Form 8-K genom hänvisning till basprospektet i det 10:e tillägget. 
  • Inkludera det tredje tillägget till registreringsdokumentet för Morgan Stanley, MSI plc, MSBV, MSFL and Morgan Stanley Europe SE daterad 16 november 2023 (“Third Supplement to the Registration Document”) genom hänvisning till basprospektet i det 10:e tillägget.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Generell Information” i basprospektet efter publikationen av det 10:e tillägget.

Observera att ni kan hitta hela Morgan Stanleys tillägg via länken nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.