Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur inom 48 timmar.

Tillägget syftar till att:

  • Inkludera 8:e tillägget för att inkludera publikationen av Morgan Stanleys nuvarande rapport om Form 8-K daterad 16 januari 2024 för kvartalsvisa perioden som slutade 31 december 2023 ("Morgan Stanley January 2024 Form 8-K”).
  • Inkludera Morgan Stanley January 2024 Form 8-K genom hänvisning till basprospektet i det 8:e tillägget. 
  • Inkludera det första tillägget till registreringsdokumentet daterad 19 januari 2024 till registreringsdokumentet för Morgan Stanley, MSI plc, MSBV, MSFL and Morgan Stanley Europe SE daterad 19 november 2023 (“First Supplement to the Registration Document”) genom hänvisning till basprospektet i det 8:e tillägget.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Generell Information” i basprospektet efter publikationen av det 8:e tillägget.

Observera att ni kan hitta hela Morgan Stanleys tillägg via länken nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.