Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur inom 48 timmar.

Tillägget syftar till att:

  • Inkludera registreringsdokumentationen för Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc, MSBV, Morgan Stanley Finance LLC and Morgan Stanley Europe SE daterad 16 november 2023 ("2023 Registration Document") i basprospekt serien.
  • Inkludera vissa avsnitt i 7:e tillägget daterad 7 december 2023 i basprospektet daterad 14 juli 2023 som godkändes av CSSF i basprospekt serien.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Riskfaktorer” i basprospekt serien.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Beskrivningen av Emittenten” i basprospekt serien.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Beskrivning av Garanten” i basprospekt serien.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Generell Information” i basprospekt serien.

Observera att ni kan hitta hela Morgan Stanleys tillägg via länken nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.