Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur inom 48 timmar.

Tillägget syftar till att:

  • Inkludera 7:e tillägget för registreringsdokumentationen för Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan
    Stanley B.V., Morgan Stanley Finance LLC and Morgan Stanley Europe SE daterad 16 november 2023 ("2023 Registration Document") i basprospektet.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Värdepapprets Riskfaktorer” i basprospektet efter publikationen av 2023 Registration Document.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Viktig legal information” i basprospektet efter publikationen av 2023 Registration Document.
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Generell Information” efter publikationen av 2023 Registration Document.

Observera att ni kan hitta hela Morgan Stanleys tillägg via länken nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.