Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur inom 48 timmar.

Tillägget syftar till att:

  • Offentliggöra Morgan Stanleys senaste kvartalsrapport publicerad 3 november 2023 för kvartalet som slutade 30 september 2023 ("Morgan Stanley September 2023 Form 10-Q")
  • Inkludera och referera till kvartalsrapporten "Morgan Stanley September 2023 Form 10-Q" i basprospektet.
  • Inkludera 9:e tillägget i registreringsdokumentationen för Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley B.V. and Morgan Stanley Finance LLC, daterad 10 november 2023.
  • Uppdatera information i avsnittet "Utvald Finansiell Information Om Morgan Stanley" i basprospektet efter publiceringen av senaste kvartalsrapporten "Morgan Stanley September 2023 Form 10-Q".
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Generell Information”.

Observera att ni kan hitta båda tilläggen efter datumet för godkännandet av CSSF på Morgan Stanleys hemsida, se länk nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.