Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur inom 48 timmar.

Tillägget syftar till att:

  • Offentliggöra Morgan Stanleys senaste kvartalsrapport publicerad 3 november 2023 för kvartalet som slutade 30 september 2023 ("Morgan Stanley September 2023 Form 10-Q")
  • Inkludera och referera till kvartalsrapporten "Morgan Stanley September 2023 Form 10-Q" i basprospektet.
  • Inkludera 9:e tillägget i registreringsdokumentationen för Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley B.V. and Morgan Stanley Finance LLC, daterad 10 november 2023.
  • Uppdatera information i avsnittet "Utvald Finansiell Information Om Morgan Stanley" i basprospektet efter publiceringen av senaste kvartalsrapporten "Morgan Stanley September 2023 Form 10-Q".
  • Korrigera vissa bestämmelser i avsnittet ”Generell Information”.

Observera att ni kan hitta båda tilläggen efter datumet för godkännandet av CSSF på Morgan Stanleys hemsida, se länk nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.