Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Morgan Stanley: Uppdaterad dokumentation och förlängd ångerrätt.

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för följande av Strivos produkter: 

  • 2850 Fondobligation Idea (SE0020053445)
  • 2861 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart (SE0020053874)
  • 2849 Fondobligation Teknik Optimalstart (SE0020053908)
  • 2867 Fondobligation Nordisk Strategi (SE0020180792)

I enlighet med prospektdirektivet ges investerare ångerrätt till och med den 23 maj 2023.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.