Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Morgan Stanley: Uppdaterad dokumentation och förlängd ångerrätt.

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för följande av Strivos produkter: 

  • 2850 Fondobligation Idea (SE0020053445)
  • 2861 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart (SE0020053874)
  • 2849 Fondobligation Teknik Optimalstart (SE0020053908)
  • 2867 Fondobligation Nordisk Strategi (SE0020180792)

I enlighet med prospektdirektivet ges investerare ångerrätt till och med den 23 maj 2023.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.