Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

Morgan Stanley: Uppdaterad dokumentation och förlängd ångerrätt.

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för 2795 Aktieindexobligation Sverige (SE0019354242) som ingår i Strivos aktuella emission.

I enlighet med prospektdirektivet ges investerare ångerrätt till och med den 25 januari 2023.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.