Moodys och Fitch sänker kreditbetyget för Intrum AB

Det svenska kredithanteringsbolaget Intrum AB har fått sitt kreditbetyg sänkt av såväl Moodys som Fitch.

Moodys har sänkt kreditbetyget från B2 till B3 och sätter kreditbetyget på bevakning för eventuella ytterligare sänkningar framöver. Nedgraderingen från Moodys motiveras med Intrums utmaningar förknippade med refinansiering samt beslutet att ta in rådgivare i refinansieringsfrågan.  

Fitch  sänker kreditbetyget från B till BB- och sätter också kreditbetyget på bevakning för ytterligare nedgraderingar. Bakgrunden till sänkningen är en oro för att Intrum är i stånd att förhandla med skuldinnehavare om att skriva av en del av sin fordran i utbyte om att flyttas upp i betalningsprioritet.

Det är viktigt att förstå att ett sänkt kreditbetyg inte innebär att en kredithändelse har inträffat. En kredithändelse definieras vanligtvis som konkurs, rekonstruktion eller underlåtenhet att betala. En nedgradering av kreditbetyget fungerar snarare som en indikator på att marknaden bedömer att risken för framtida betalningsproblem har ökat, vilket i sin tur har påverkat kreditspreaden (CDS) för Intrum.

En ökad kreditspread innebär att marknadsvärdet på ett räntebevis med exponering mot Intrum kommer att minska proportionellt med den ökade kreditrisken. Detta påverkar även möjligheten till en högre kupongränta för nya placeringar, vilket fungerar som en indikation på den ökade risken. Ytterligare information om kreditlänkade placeringar och kreditrisk finner du i Strivo Academy.

Strivo Academy: Kreditlänkade placeringar

Strivo Academy: Credit Default Swaps (CDS)

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.