Moody’s sänker kreditbetyget för Intrum AB

Moody’s sänker kreditbetyget för det svenska kredithanteringsbolaget Intrum AB från Ba2 till Ba3. Samtidigt revideras utsikterna till stabila från negativa.

Bakgrunden till sänkningen beror enligt Moody’s bland annat på en oro för Intrums finansiella policy kring belåningsgraden efter bolagets tillväxtfokuserade strategi innan pandemin.

Intrum kommenterar betygsänkningen i ett separat pressmeddelande där bolaget skriver att de fortsätter att arbeta mot att uppnå samtliga finansiella mål, inklusive skuldsättningsmålet med en skuldsättningsgrad på 3,5x så snart det är möjligt.

Strivo har ett antal utestående placeringar med exponering mot Intrum AB, bland annat inom produktkategorin Räntebevis.

Frågor & svar avseende UBS förvärv av Credit Suisse

24 mars 2023

Med anledning av UBS:s förvärv av krisdrabbade Credit Suisse har vi sammanställt ett antal frågor och svar. Informationen är framtagen med fokus på strukturerade placeringar emitterade av Credit Suisse.

UBS köper Credit Suisse

20 mars 2023

Under söndagskvällen tillkännagav UBS att man köper Credit Suisse för CHF 0.76 per aktie i en affär motsvarande 34 miljarder kronor.