Moody’s sänker kreditbetyget för Intrum AB

Moody’s sänker kreditbetyget för det svenska kredithanteringsbolaget Intrum AB från Ba2 till Ba3. Samtidigt revideras utsikterna till stabila från negativa.

Bakgrunden till sänkningen beror enligt Moody’s bland annat på en oro för Intrums finansiella policy kring belåningsgraden efter bolagets tillväxtfokuserade strategi innan pandemin.

Intrum kommenterar betygsänkningen i ett separat pressmeddelande där bolaget skriver att de fortsätter att arbeta mot att uppnå samtliga finansiella mål, inklusive skuldsättningsmålet med en skuldsättningsgrad på 3,5x så snart det är möjligt.

Strivo har ett antal utestående placeringar med exponering mot Intrum AB, bland annat inom produktkategorin Räntebevis.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.