Moody’s sänker kreditbetyget för Intrum AB

Moody’s sänker kreditbetyget för det svenska kredithanteringsbolaget Intrum AB från B1 till B2 med fortsatt negativa utsikter.

Bakgrunden är att planen för att minska skuldsättningen har blivit försenad i förhållande till tidigare prognoser p.g.a. en nyligen tillkännagiven försäljning av tillgångar.

Moody's uppger att neutrala utsikter kan uppnås om Intrum inte ytterligare försämrar sina nyckeltal som rör skuldsättning under genomförandet av omstruktureringsplanen samt att bolaget kommunicerar trovärdiga planer för att minska intjäningsbortfallet och behovet av refinansiering.

Strivo har ett antal utestående placeringar med exponering mot Intrum AB.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.