MFEX handelsstoppar Rysslandsfonder

Viktig information om fondinvesteringar med koppling till Ryssland.

Med anledning av den rådande situationen i Ukraina har vår fonddistributör MFEX (Mutual Funds Exchange) valt att helt stoppa handeln i flera fonder med exponering mot Ryssland. Det är därför inte längre möjligt att vare sig köpa eller sälja följande fonder:

Fond ISIN
Carnegie Ryssland SE0000429821
East Capital Ryssland SE0000777708
East Capital Östeuropa SE0000888208
Handelsbanken EMEA Tema SE0000356271
JPM Russia A LU0215049551
Nordea Eastern Europe FI4000048996
Nordea Rysslandsfond FI0008813456
SEB Östeuropafond SE0000433203
SEB Östeuropafond Småbolag  - Lux LU0086828794
Swedbank Robur Rysslandsfond SE0000542805
Swedbank Robur Östeuropafond SE0000539421

 

Vid frågor, vänligen kontakta oss.
Telefon: 031-68 82 90
E-post: kundsupport@strivo.se

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.