MFEX handelsstoppar Rysslandsfonder

Viktig information om fondinvesteringar med koppling till Ryssland.

Med anledning av den rådande situationen i Ukraina har vår fonddistributör MFEX (Mutual Funds Exchange) valt att helt stoppa handeln i flera fonder med exponering mot Ryssland. Det är därför inte längre möjligt att vare sig köpa eller sälja följande fonder:

Fond ISIN
Carnegie Ryssland SE0000429821
East Capital Ryssland SE0000777708
East Capital Östeuropa SE0000888208
Handelsbanken EMEA Tema SE0000356271
JPM Russia A LU0215049551
Nordea Eastern Europe FI4000048996
Nordea Rysslandsfond FI0008813456
SEB Östeuropafond SE0000433203
SEB Östeuropafond Småbolag  - Lux LU0086828794
Swedbank Robur Rysslandsfond SE0000542805
Swedbank Robur Östeuropafond SE0000539421

 

Vid frågor, vänligen kontakta oss.
Telefon: 031-68 82 90
E-post: kundsupport@strivo.se

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.