Marknadsuppdatering med anledning av situationen i Ukraina

Situationen i Ukraina fortsätter att tynga marknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina intensifieras och under natten har bland annat raketanfall mot staden Odessa dokumenterats. Kriget innebär först och främst en enorm mänsklig katastrof, men konsekvenserna av kriget har även en kännbar påverkan på de finansiella marknaderna. På de stora europeiska börserna har breda nedgångar noterats under de senaste veckorna.

I fredags föll europeiska börser med 4 - 6 procent. Även i USA är siffrorna röda. Sammantaget råder ett tämligen ogynnsamt klimat för aktier och Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har tappat drygt 21 procent i år. Samtidigt har oljepriset stigit påtagligt, en konsekvens av diskussionerna kring eventuellt embargo gentemot rysk olja. Brentoljan handlar just nu på 130 dollar/fat vilket är högsta nivån sedan 2008. Nivåer som spär på den underliggande inflationsoron som finns i marknaden. 

Vi vill återigen understryka att turbulensen innebär en ökad volatilitet i Strivos placeringar på andrahandsmarknaden. Snabba kursrörelser kan medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde, vilket vi vill göra er uppmärksamma på. 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.