Marknaden ser stigande risker i Intrum AB

Kredithanteringsbolaget Intrum AB har sett sin aktiekurs pressas kraftigt under de senaste veckorna samtidigt som företagets CDS-spread, kostnaden för att försäkra sig mot kreditrisken i Intrums obligationer, rakat i höjden.

Det var natten till den 26 september som bolaget vinstvarnade för det tredje kvartalet och meddelade att man skrivit ned fordringar i en av sina låneportföljer med 2,3-2,7 miljarder kronor. Samtidigt gjordes ytterligare nedskrivningar på 600 miljoner kronor kopplat till kunder. Börsen reagerade kraftigt genom att handla ned aktien med 18 procent.

Nedskrivningarna är kopplade till Intrums verksamhet i Italien och marknaden oroar sig för hur den höga inflationen, stigande ränteläget och vikande konjunkturen i Europa kommer att påverka de marknader där Intrum är verksamt, däribland Grekland och Spanien. Historiskt har Intrums volymer ökat i dåliga tider samtidigt som det tagit längre tid att få in pengarna, där arbetslöshet är det största hotet.

Högre finansieringskostnader oroar analytiker

Intrum har i stor utsträckning litat till obligationsmarknaden för finansiering. Sista juni fanns lån på 45,5 miljarder kronor, främst tagna i euro, med förfall 2024-2027. Kreditmarknadens oro kring bolaget riskerar att bli en belastning under kommande års refinansiering av betydande obligationsförfall. I juli 2023 förfaller ett obligationslån på 2,9 miljarder kronor och ett år senare förfaller ett annat på cirka 10 miljarder kronor. Att ersätta dessa med nya obligationer riskerar att bli dyrt. Ett flertal analytiker ser stigande finansieringskostnader som en av huvudriskerna i Intrum.

Samtidigt tonar Intrum själva ned problemen och pekar på företagets starka likviditet, något som även påtalas från analytikerhåll. Man framhåller även att tillgångssidan är självlikviderande där pris på investeringar följer rådande marknadsförhållanden över tid i likhet med företagets skulder. Det är heller inte osannolikt att hela sektorn kan se fram emot dyrare finansiering. Om så blir fallet kommer rimligtvis även nya portföljer kunna köpas på bättre avkastningsnivåer.

Intrums rapport för tredje kvartalet 2022 släpps den 27 oktober. Strivo fortsätter att följa nyhetsflödet kring bolaget och marknadens reaktioner.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.