Marknadsuppdatering

Krigshot och inflationsoro tynger

Situationen i Ukraina fortsätter att tynga marknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden.

Läget i Ukraina fortsätter att tynga marknaden och under måndagen noterades breda nedgångar på de stora europeiska börserna. Nedgångarna fortsatte under natten i Asien. Störst är fallet i Hongkong där Hang Seng är ner 3,3 procent.

Vladimir Putin erkände på måndagskvällen de två ukrainska utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk som självständiga. Beslutet följdes upp med rysk militär som gick in över gränser i vad man kallar en ”fredsbevarande insats”.

Krigshotet har under de senaste månaderna ackompanjerats av stigande inflation och förväntade räntehöjningar. Sammantaget ett tämligen ogynnsamt klimat för aktier, Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har tappat omkring 16 procent i år.

Turbulensen kan komma att leda till ökad volatilitet i Strivos placeringar på andrahandsmarknaden. Snabba kursrörelser kan medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde, vilket vi vill göra er uppmärksamma på.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.