Marknadsuppdatering

Krigshot och inflationsoro tynger

Situationen i Ukraina fortsätter att tynga marknaden. Turbulensen påverkar Strivos placeringar på andrahandsmarknaden.

Läget i Ukraina fortsätter att tynga marknaden och under måndagen noterades breda nedgångar på de stora europeiska börserna. Nedgångarna fortsatte under natten i Asien. Störst är fallet i Hongkong där Hang Seng är ner 3,3 procent.

Vladimir Putin erkände på måndagskvällen de två ukrainska utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk som självständiga. Beslutet följdes upp med rysk militär som gick in över gränser i vad man kallar en ”fredsbevarande insats”.

Krigshotet har under de senaste månaderna ackompanjerats av stigande inflation och förväntade räntehöjningar. Sammantaget ett tämligen ogynnsamt klimat för aktier, Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har tappat omkring 16 procent i år.

Turbulensen kan komma att leda till ökad volatilitet i Strivos placeringar på andrahandsmarknaden. Snabba kursrörelser kan medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde, vilket vi vill göra er uppmärksamma på.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.