Kredithändelse i Talen Energy Supply

En kredithändelse har inträffat i bolaget Talen Energy Supply.

Den 9 maj 2022 fastställde ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) att en kredithändelse inträffat i bolaget Talen Energy Supply. Bolaget har ingått i serierna 24-34 av CDX HY Index.

Kredithändelsen påverkar följande placeringar:

Placering ISIN
1688 Kreditobligation USA High Yield SE0010414862
1727 Kreditobligation USA High Yield SE0010830844
11148 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1802C SE0010832196
1759 Kreditobligation USA High Yield SE0010948562
11149 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1803C SE0010985622
1836 KO USA High Yield SE0010049932
1854 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0010050021
1850 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0010050047
1871 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0010050104
1808 Kreditobligation USA High Yield SE0010947408
1843 Kreditobligation USA High Yield SE0010947531
1864 Kreditobligation USA High Yield SE0010947622
1784 Kreditobligation USA High Yield SE0011090265
11150 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1805B SE0011178169
11123 Kredithybrid Sverige Optimal Start Cdx 15-25 1806A SE0011415272
11135 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1808A SE0011614395
1894 Kreditobligation USA High Yield SE0006087581
1919 Kreditobligation USA High Yield SE0006087755
1941 Kreditobligation USA High Yield SE0006087854
1942 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0006087862
1946 Kreditobligation USA High Yield SE0006087938
1901 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0010050211
11136 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1810A SE0011762871
1948 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0011896885
1958 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0011896950
1964 Kreditobligation USA High Yield SE0012193175
11155 Kreditobligation Usa High Yield 16-26 1903A SE0012377497
1988 Kreditobligation USA High Yield SE0011614783
1989 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0011897214
2011 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0011897339
2010 Kreditobligation USA High Yield SE0012257251
2035 Kreditobligation USA High Yield SE0012257350
2062 Kreditbevis USA High Yield SE0012257442
2080 Kreditbevis USA High Yield SE0012257483
11156 Kreditobligation Usa High Yield 1905A 15-25 Callable SE0012570075
11151 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1906A Callable SE0012817419
11152 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1908A Callable SE0013042827
2110 Kreditbevis USA High Yield SE0012257574
11153 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1910A Callable SE0013282209
2133 Kreditbevis USA High Yield Defensiv SE0013381696
2135 Kreditbevis USA High Yield SE0013409018
11154 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1912A Callable SE0013512084

 

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.