Kredithändelse i Rite Aid Corporation

En kredithändelse har inträffat i bolaget Rite Aid Corporation

ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) meddelar att deras beslutande kommitté har fastställt att det skett en kredithändelse i Rite Aid Corporation. Kredithändelsen påverkar serierna 31-41 av Markit CDX High Yield.

Följande placeringar berörs:

Placering ISIN
1894 Kreditobligation USA High Yield SE0006087581
1901 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0010050211
11136 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1810A SE0011762871
1941 Kreditobligation USA High Yield SE0006087854
1919 Kreditobligation USA High Yield SE0006087755
1942 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0006087862
1958 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0011896950
1946 Kreditobligation USA High Yield SE0006087938
1948 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0011896885
1964 Kreditobligation USA High Yield SE0012193175
11155 Kreditobligation Usa High Yield 16-26 1903A SE0012377497
1988 Kreditobligation USA High Yield SE0011614783
1989 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0011897214
2010 Kreditobligation USA High Yield SE0012257251
2011 Kreditobligation USA High Yield Defensiv SE0011897339
11156 Kreditobligation Usa High Yield 1905A 15-25 Callable SE0012570075
2035 Kreditobligation USA High Yield SE0012257350
11151 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1906A Callable SE0012817419
2062 Kreditbevis USA High Yield SE0012257442
2080 Kreditbevis USA High Yield SE0012257483
11152 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1908A Callable SE0013042827
2110 Kreditbevis USA High Yield SE0012257574
2133 Kreditbevis USA High Yield Defensiv SE0013381696
11153 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1910A Callable SE0013282209
2135 Kreditbevis USA High Yield SE0013409018
11154 Kreditobligation Usa High Yield 15-25 1912A Callable SE0013512084
2879 Kreditbevis USA High Yield SE0020353746
2902 Kreditbevis USA High Yield SE0020540334

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.