Kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA

En kredithändelse har inträffat i bolaget Casino Guichard-Perrachon SA

ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) meddelar att deras europeiska beslutande kommitté har fastställt att det skett en kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA. Kredithändelsen påverkar serierna 26-39 av iTraxx Europe Crossover.

Följande placeringar berörs:

Placering ISIN
1893 Kreditobligation Europa High Yield SE0006087599
1914 Kreditobligation Europa High Yield SE0006087631
1918 Kreditobligation Europa High Yield SE0006087748
1945 Kreditobligation Europa High Yield SE0006087920
1963 Kreditobligation Europa High Yield SE0012193167
1987 Kreditobligation Europa High Yield Skyddad Kupong SE0011897248
2009 Kreditobligation Europa High Yield SE0012257244
2034 Kreditobligation Europa High Yield SE0012257343
2061 Kreditbevis Europa High Yield SE0012257434
2079 Kreditbevis Europa High Yield SE0012257475
2109 Kreditbevis Europa High Yield SE0013236031
2134 Kreditbevis Europa High Yield SE0013381928
2225 Kreditbevis Europa High Yield SE0013514148
2249 Kredithybrid Sverige SE0014273785
11113 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1701J SE0009606924
11114 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1705J SE0009888985
11115 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-24 1705Q SE0010048926
11101 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1707G SE0010245407
11102 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1709G SE0010440727
11103 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1710C SE0010442475
11104 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1710I SE0010599951
11105 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1712C SE0010662544
11106 Kreditcertifikat Europa High Yield 9-18 1712G SE0010769463
11141 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1802I SE0010948489
11142 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1803I SE0011089812
11139 Kreditobligation Europa High Yield 12-21 1803K SE0011167378
11140 Kreditobligation Europa High Yield 12-21 1805H SE0011309434
11144 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1808K SE0011751627
11145 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1810H SE0011870641
11133 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1812A SE0012011856
11134 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1812F SE0012141612
11147 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1901F SE0012231207
11146 Kreditobligation Europa High Yield 9-18 1901A SE0012194108
11138 Kreditobligation Europa High Yield 10-19 1810K SE0011974393
11121 Kredithybrid Konsumtion Bonus Itraxx 9-18 1908B SE0013050408
2657 Kredithybrid Sverige SE0017831324
2732 Kreditbevis Europa High Yield SE0018537201
2738 Kreditbevis Europa High Yield SE0018689671
2762 Kreditbevis Europa High Yield SE0019070285
2790 Kreditbevis Europa High Yield SE0019175647
1928 Kredithybrid Globala Bolag Kupong SE0011896273
2829 Kreditbevis Europa High Yield SE0019892415
2855 Kreditbevis Europa High Yield SE0020053452
2878 Kreditbevis Europa High Yield SE0020353753

 

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.