Intrum annonserar refinansieringsplan

Intrum har i dag presenterat villkoren för en potentiell refinansieringstransaktion för att stärka bolagets kapitalstruktur. Strivo vill uppmärksamma investerare på att om refinansieringsplanen realiseras kan detta komma att innebära en kredithändelse i räntebevis Intrum. Fastställandet av en eventuell kredithändelse sker av ISDAs (the International Swaps and Derivatives Association) beslutande kommitté. Strivo följer fortsatt händelseutvecklingen i Intrum.

Villkoren för Intrums refinansieringstransaktion innebär bland annat:

  1. En nedsättning av ramen för – och även en förlängning av – bolagets revolverande kreditfacilitet (RCF),
  2. Återbetalning vid förfall av all skuld som förfaller 2024 och även av bolagets säkerställda lån som förfaller 2025,
  3. Bolagets övriga obligationer med förfall mellan 2025 och 2028 sätts ned till 90 % och överförs till nya obligationslån med förfall mellan 2027 och 2030 i utbyte mot förbättrade villkor och 10 % av aktiekapitalet i bolaget,
  4. En ny facilitet om EUR 400M att användas för rabatterade obligationsåterköp.

Det är i dag ännu inte fastställt om en kredithändelse har inträffat för Intrum. Processen för detta kommer troligtvis att ta en viss tid och är bland annat beroende på när och om den aktuella refinansieringsplanen, eller andra alternativa transaktioner, realiseras. Ett beslut om kredithändelse fastställs genom röstningsförfarande hos ISDAs beslutande kommitté för kredithändelser.

För mer information om refinansieringsplanen hänvisar vi till Intrums hemsida. Strivo kommer löpande att informera om eventuella konsekvenser för investerare i Strivos räntebevis mot Intrum.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.