Inställda placeringar emission 2023:9

På grund av förändrade marknadsförutsättningar kommer nedan placeringar i emission 2023:9 att ställas in. 

Vi måste tyvärr meddela att två placeringar i emission 2023:9 ställs in. Se "aktuell emission" för alternativa placeringar.

 Detta påverkar följande placeringar: 

  • 2984 Räntebevis Tui
  • 2985 Räntebevis Svenska Bolag

 För mer information om ersättande produkter vänligen kontakta din säljkontakt hos Strivo.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.