Inställda placeringar med Danske Bank

Strivo ställer in utestående placeringar emitterade av Danske Bank A/S.

Med hänvisning till nedan pressmeddelande har Danske Bank A/S inlett en översyn av sitt basprospekt. Under tiden som Danske Bank utreder om basprospektet behöver uppdateras har banken bl.a temporärt stoppat emissionsverksamheten av strukturerade placeringar.

 Detta påverkar följande placeringar som därmed ställs in:

  • 2643 Räntebevis Stena
  • 2656 Räntebevis Stena

 För mer information om ersättande produkter vänligen kontakta din säljkontakt hos Strivo.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.