Inställda placeringar med Danske Bank

Strivo ställer in utestående placeringar emitterade av Danske Bank A/S.

Med hänvisning till nedan pressmeddelande har Danske Bank A/S inlett en översyn av sitt basprospekt. Under tiden som Danske Bank utreder om basprospektet behöver uppdateras har banken bl.a temporärt stoppat emissionsverksamheten av strukturerade placeringar.

 Detta påverkar följande placeringar som därmed ställs in:

  • 2643 Räntebevis Stena
  • 2656 Räntebevis Stena

 För mer information om ersättande produkter vänligen kontakta din säljkontakt hos Strivo.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.