Inställda placeringar med Danske Bank

Strivo ställer in utestående placeringar emitterade av Danske Bank A/S.

Med hänvisning till nedan pressmeddelande har Danske Bank A/S inlett en översyn av sitt basprospekt. Under tiden som Danske Bank utreder om basprospektet behöver uppdateras har banken bl.a temporärt stoppat emissionsverksamheten av strukturerade placeringar.

 Detta påverkar följande placeringar som därmed ställs in:

  • 2643 Räntebevis Stena
  • 2656 Räntebevis Stena

 För mer information om ersättande produkter vänligen kontakta din säljkontakt hos Strivo.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.