Inställd placering: 2652 Autocall Fordon Duo

Strivo tvingas ställa in en placering i nuvarande emission (2022:3).

Vi måste tyvärr meddela att 2652 Autocall Fordon Duo (SE0017830706) ställs in. Kontakta gärna din säljkontakt på Strivo för ytterligare information. Alternativa placeringar att teckna finns på sidan ”aktuell emission”, vänligen se länken nedan.

Aktuella villkor emission 2022:3

23 maj 2022

Emission 2022:3 tecknas till och med den 27 maj. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.