Deutsche Bank: "Index Disruption Event"

Deutsche Bank AG har klassificerat en händelse som ”Index Disruption Event” och berör produkter med exponering mot fonden DnB Fund High Yield.

Under fredagen den 25 februari 2022 beslutade DNB Asset Management S.A. att införa så kallad ”Gating” med avseende på inlösenordrar i fonden DnB Fund High Yield. Detta kom att påverka fonden under handelsdagarna 25 februari 2022 t.o.m 4 mars 2022 och innebär att inlösenordrar i fonden endast kunde genomföras till begränsade belopp. DnB Fund High Yield ingår genom DBXEHYFU Index som underliggande tillgång i ett antal produkter emitterade av Deutsche Bank AG. Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) vilka administrerar DBXEHYFU Index har klassificerat händelsen som ett ”Index Disruption Event” samt justerat historiska nivåer för DBXEHYFU Index för den aktuella perioden. Följande placeringar berörs:

Namn ISIN
2452 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0015988423
2453 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM337X0
2476 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0016074231
2477 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM337Y8
2479 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM337Z5
2509 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0016785869
2516 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34F63
2517 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34F71
2518 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0016786685
2519 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34F89
2520 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34F97
2548 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GD4
2552 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong Premium DE000DM34GF9

 

Notis avseende Gating - DNB Asset Management S.A.
https://dnbam.com/en/news/gating-of-redemption-orders-in-dnb-fund-high-yield

Notis avseende Index Disruption -  Deutsche Bank Index Quant
https://index.db.com/dbiqweb2/home.do?redirect=homepage

För mer information vänligen kontakta din säljkontakt på Strivo.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.