ICA Gruppen ersätts med Axfood i 2558 & 2557 ställs in

Förändringar i Emission 2021:8 på grund av uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen.

Den 10 november 2021 lämnade ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF Pensionsförsäkring ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen att överlåta samtliga sina aktier i ICA Gruppen mot ett kontant vederlag om 534 kronor per aktie. ICA Gruppens styrelse har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet.

 

Mot bakgrund av detta ersätts ICA Gruppen med Axfood i 2558 Autocall Svenska Bolag Combo och 2557 Autocall Nordisk Handel ställs in.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.