ICA Gruppen ersätts med Axfood i 2558 & 2557 ställs in

Förändringar i Emission 2021:8 på grund av uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen.

Den 10 november 2021 lämnade ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF Pensionsförsäkring ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen att överlåta samtliga sina aktier i ICA Gruppen mot ett kontant vederlag om 534 kronor per aktie. ICA Gruppens styrelse har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet.

 

Mot bakgrund av detta ersätts ICA Gruppen med Axfood i 2558 Autocall Svenska Bolag Combo och 2557 Autocall Nordisk Handel ställs in.

Ombalansering i trackers

29 februari 2024

Den 1 mars pausas handeln på andrahandsmarknaden på grund av ombalansering i tre produkter.

Aktuella villkor emission 2024:1

12 februari 2024

Emission 2024:1 tecknas till och med den 8 mars. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.