ICA Gruppen ersätts med Axfood i 2558 & 2557 ställs in

Förändringar i Emission 2021:8 på grund av uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen.

Den 10 november 2021 lämnade ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF Pensionsförsäkring ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen att överlåta samtliga sina aktier i ICA Gruppen mot ett kontant vederlag om 534 kronor per aktie. ICA Gruppens styrelse har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet.

 

Mot bakgrund av detta ersätts ICA Gruppen med Axfood i 2558 Autocall Svenska Bolag Combo och 2557 Autocall Nordisk Handel ställs in.

Aktuella villkor emission 2022:6

26 september 2022

Emission 2022:6 tecknas till och med den 30 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Handelsstatistik vecka 38

26 september 2022

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.