Handelsstatistik vecka 9

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Den ryska börsen har under veckan varit stängd – vilket har resulterat i att ett flertal Rysslands- och Östeuropafonder har fått handelstoppas. Likt förra veckan har såväl energi- och försvarsinriktade aktier handlats upp. Mest köpta fonden under veckan är hedgefonden Excalibur. Fonden är i år upp 0,16%. Högt upp på listan bland de mest nettoköpta fonderna är blandfonden Sensor Sverige Select och Carnegie Global Quality Companies. Den mest sålda aktien under veckan är SAAB B. Då SAAB befinner sig inom försvarsindustrin har aktien presterat långt över index under innevarande år. Till aktieägarnas stora glädje kan utvecklingen summeras till +32 procent. Aktien har gått kräftgång en längre tid och dagens kurs kring 305 kr är långt under toppnivåerna kring 450 kr från 2018. Bland de mest köpta aktierna hittar vi Svolder, Hexatronic och EQT.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Svolder B SAAB B
Hexatronic Group Telia Company
EQT Investor B
Atlas Copco B Indutrade
Ratos B Beijer Electronics Group

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Excalibur Elementa
Sensor Sverige Select Lannebo Småbolag
Carnegie Global Quality Companies A Naventi Defensiv Flex
Cliens Småbolag AMF Räntefond kort
PriorNilsson Idea B SPP Grön Obligationsfond A


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.