Handelsstatistik vecka 7

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har under veckan skapat stora rubriker. Den eventuella sammandrabbningen har resulterat i att börsen handlats ner under större delen av veckan. Samtidigt har vi sett stora kursrörelser i enskilda papper i samband med rapport eller andra nyheter. Ett exempel är SAS, vilken är veckans mest sålda aktie bland våra depåkunder. Under onsdagen publicerade DNB Markets en uppdaterad analys och sänkte därmed deras riktkurs från 1 kr till 0,4 kr. I analysen framgår det att en rekonstruktion är nödvändig om SAS ska undvika en konkurs. Aktien är ner -26 procent under innevarande vecka. Den uppmärksamme noterar säkert att Investor B är bland de mest köpta aktierna under veckan samtidigt som Investor A är med på listan bland de mest sålda. Spreaden mellan A- och B-aktien har ökat under de senaste månaderna och differensen uppgår nu till cirka 14-15 kr. Ett byte från Investor A till Investor B kan därför vara en attraktiv transaktion – förutsatt att syftet inte är att nå ett högt röstberättigande.

Bland fonderna hittar vi återigen Naventi bland de mest sålda fonderna och Atlant Opportunity samt Sensor Sverige Select bland de mest köpta fonderna. Vi har under veckan sett ett relativt stört säljflöde bland såväl rena aktier samt i fonder.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

EQT SAS
Ratos B Evolution
Embracer B BICO
Investor B Investor A
Hennes & Mauritz B Svolder B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Atlant Opportunity Naventi Balanserad Flex
Sensor Sverige Select Naventi Offensiv Flex
IKC Avkastningsfond Skandia Realräntefond
Spiltan Räntefond Sverige Didner & Gerge Global
AMF Balansfond Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.