Handelsstatistik vecka 6

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Under vecka 6 gjorde nya riksbankschefen Erik Thedéen en höjning av styrräntan på 50 punkter vilket innebär att styrräntan just nu ligger på 3 procent samtidigt som längre räntor står klart lägre. Stibor handlades upp under veckan och står just nu på 3,16 procent jämfört med en negativ ränta vid samma tidpunkt förra året. På bolagsfronten var det en intensiv rapportvecka där bland annat AstraZeneca och Handelsbanken öppnade böckerna. Den förstnämnde steg efter rapporten medan storbanken föll tungt efter en till synes relativt stark rapport.

Hur agerade då Strivos kunder under veckan? AstraZeneca toppade köplistan och Hennes & Mauritz säljlistan för aktier under en vecka där kunderna nettohandlade både aktier och fonder. AstraZeneca klättrade starkt under veckan samtidigt som H&M gjorde det motsatta. AstraZenecas rapport mottogs positivt av marknaden då aktien steg ungefär 2,4 procent under torsdagen. Bland veckans mest sålda aktier finner vi återigen Millicom som fortsätter stiga tack vare pågående budspekulationer. Bolaget rapporterade även under fredagen och slog marginellt förväntningarna på resultatmåtten men kursreaktionen blev i princip likgiltig. På fondsidan toppade AuAg Precious Green köplistan och Coeli Global Select säljlistan.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie Avkastning YTD ESG-Betyg** Aktie Avkastning YTD ESG-Betyg**
AstraZeneca + 2,21% 22,5 Hennes & Mauritz + 15,40% 15,7
Re:NewCell + 38,55% 17,3 ABB + 10,37% 15,7
Bufab + 10,04% 16 Investor B + 7,31% 8,2
Bico Group - 6,81% 28,9 Millicom + 49,26% 21,8
Afry + 13,11% 22,7 Fortnox + 22,82% 21

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
AuAg Precious Green A - 25,76 Coeli Global Select R SEK 4 20,43
Tellus Midas 4 20,06 PriorNilsson Idea B - 21,45
Atlant Opportunity - - Lynx Dynamic - -
Case Credit Opportunity 5 - Naventi Balanserad Flex 2 19,36
Case Fair Play 4 - Naventi Defensiv Flex 3 18,79

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.