Handelsstatistik vecka 50

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Under vecka 50 kunde vi läsa om flera makroekonomiska höjdpunkter runt om i världen. Bland annat fick vi se uppdateringar om de amerikanska inflationssiffrorna som kom in under vad som hade förväntats samt en FED-höjning som var i linje med förväntningarna. Även ECB höjde räntan med 50 punkter till 2 procent. Under veckan offentliggjordes den svenska inflationsstatistiken där SCB klargjorde att KPIF steg 0,7 procent jämfört med tidigare månad och 9,5 procent jämfört med samma månad tidigare år. Enligt SCB är det främst elpriserna som drivit på inflationen den senaste tiden. Den intensiva veckan kokade ner till att OMXS30 föll 3,32 procent och DJ USA 2,05 respektive.

Under veckan nettoköptes återigen både fonder och aktier. SSAB B och Munters toppar listan som de mest nettoköpta aktierna. SSAB föll tungt efter en reksänkning från JP Morgan. Munters Group hade dock en positiv vecka och vi kunde se kursen öka med 2,6 procent under veckan. Sett till helåret har båda aktierna ökat starkt där SSAB B stigit 17,4 procent och Munters 52,4 respektive. Veckans mest sålda aktie var Volvo B som tappade 2,38 procent under veckan. På fondsidan toppas köplistan av Atlant Opportunity och säljlistan av Naventi Defensiv Flex. Atlant Opportunity har tappat runt 5 procent sedan årsskiftet och Naventi Balanserad Flex har tappat runt 20 procent under samma tid.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
SSAB B 2,25 28,3 Volvo B 11,32 22,3
Munters Group 33,39 28,2 Bico Group 5,89 30,2
JM 6,87 18,6 Ratos B 15,33 31,8
Orrön Energy - 33.4 Sagax B 11,96 18,4
Boliden 8,68 27,8 Svolder B - 19.2

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Atlant Opportunity - - Naventi Defensiv Flex 2 19,44
Spiltan Räntefond Sverige 5 - PriorNilsson Realinvest A - 17,65
Coeli Global Select 4 20,86 Danske Invest Horisont Försiktig 4 18,8
Handelsbanken Hälsovård Tema 5 23,67 Storebrand Grön Obligation A SEK 4 16,23
Sensor Sverige Select 5 18,67 Storebrand Global Solutions A SEK 4 19,54

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.