Handelsstatistik vecka 50

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Då vecka 50 närmar sig sitt slut kan vi konstatera att våra kunder återigen i stor utsträckning valde köpa H&M. Under veckan publicerade klädjätten försäljningssiffror för deras fjärde kvartal. Även om försäljningen ökade med 8,1 procent jämfört med Q4 2020 var utfallet lägre än analytikerkårens förväntningar. Våra kunder fortsatte under veckan att avyttra innehaven i ICA innan avnotering sker. Som tidigare beskrivit befinner sig aktien i ett uppköpsförfarande efter bud från ICA-handlarnas förbund och AMF. Bland de mest nettosålda fonderna hittar vi två blandfonder från Naventi medan vi än en gång hittar FIRST Nordisk Högräntefond i topp bland de mest nettoköpta fonderna.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Hennes & Mauritz B ICA
Evolution SAAB B
Nibe B Essity B
Vitrolife Stendörren Fastigheter B
Systemair Ericsson B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

FIRST Nordisk Högränta Naventi Balanserad Flex
Odin Small Cap C SEK Naventi Offensiv Flex
Öhman Global Growth SPP Global Solutions A
Sensor Sverige Select C WorldWide Global Equities Ethical
Carnegie SPAR Balanserad Danske Invest Horisont Försiktig


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.