Handelsstatistik vecka 50

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Då vecka 50 närmar sig sitt slut kan vi konstatera att våra kunder återigen i stor utsträckning valde köpa H&M. Under veckan publicerade klädjätten försäljningssiffror för deras fjärde kvartal. Även om försäljningen ökade med 8,1 procent jämfört med Q4 2020 var utfallet lägre än analytikerkårens förväntningar. Våra kunder fortsatte under veckan att avyttra innehaven i ICA innan avnotering sker. Som tidigare beskrivit befinner sig aktien i ett uppköpsförfarande efter bud från ICA-handlarnas förbund och AMF. Bland de mest nettosålda fonderna hittar vi två blandfonder från Naventi medan vi än en gång hittar FIRST Nordisk Högräntefond i topp bland de mest nettoköpta fonderna.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Hennes & Mauritz B ICA
Evolution SAAB B
Nibe B Essity B
Vitrolife Stendörren Fastigheter B
Systemair Ericsson B

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

FIRST Nordisk Högränta Naventi Balanserad Flex
Odin Small Cap C SEK Naventi Offensiv Flex
Öhman Global Growth SPP Global Solutions A
Sensor Sverige Select C WorldWide Global Equities Ethical
Carnegie SPAR Balanserad Danske Invest Horisont Försiktig


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.