Handelsstatistik vecka 5

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Under slutet av vecka fem kom beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten att restriktionerna börjar avvecklas från 9 februari. Våra kunder reagerade och aktieflödena gick mot återöppningsvinnarna Scandic Hotels Group och SAS. På topplistan för veckan hittar vi ett gäng aktier som, liksom vi tidigare beskrivit, haft ett väldigt jobbigt 2022 sett till kursutvecklingen. Noterbart är att EQT under veckan noterades under 370 kr, vilket är den kurs där 60 st insynspersoner sålde aktier för under början av september 2021. Försäljningen väckte stor uppmärksamhet då riskkapitalbolaget hade reviderat sin aktie-lock-up som sattes upp vid noteringen 2019, det vill säga bestämmelserna gällande då ägare fick sälja sina aktier. Den mest sålda aktien under veckan är rapportförloraren Addlife B. Life Science-förvärvaren är i skrivande stund ner över 24% efter en svag rapport som visade på negativ organisk tillväxt om -12% samt information om att VD lämnar bolaget. På fondsidan hittar vi en nykomling som den mest köpta fonden, Storebrand Global Value A. Resterande fonder på topplistan bland de mest köpta fonderna är bekanta namn som dykt upp även tidigare veckor. Mest sålda fonden under veckan är blandfonden Naventi Balanserad Flex.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

Scandic Hotels Group Addlife B
SAS Lundbergföretagen B
EQT Stendörrens Fastigheter B
Svolder B SBB B
NIBE B Garo

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Storebrand Global Value A Naventi Balanserad Flex
PriorNilsson Idea B Swedbank Robur Access USA
Sensor Sverige Select IKC Sverige Flexibel
Atlant Opportunity Swedbank Robur Ny Teknik
PriorNilsson Realinvest A Simplicity Likviditet


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.