Handelsstatistik vecka 49

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Under vecka 49 klarade de svenska börserna sig lindrigt undan då OMXS30 föll 0,61 procent. I USA fick vi se Dow-Jones och Nasdaq-100 falla med cirka 3,5 procent. Det som påverkat börsens utveckling mest under året är USA:s inflationssiffror och räntesättning. På tisdag vecka 50 offentliggörs landets inflationssiffror och senare under veckan kommer ECB med räntebesked.

Strivos kunder nettoköpte både fonder och aktier under veckan. Veckans mest köpta aktie var Orrön Energy vars aktiekurs har ökat rejält under året men som har kommit ner efter årets topp på över 30 kr. På säljsidan ser vi att kunderna minskat exponeringen mot Hexatronic som vanligtvis brukar ta plats på köpsidan. Aktien satte ny all-time-high under fredagens handel trots den senaste tidens försäljningar från insynspersoner. Veckans mest köpta fond var SEB Asset Selection tätt följt av Handelsbanken Hälsovård Tema. Fonderna har klarat sig starkt under året där fonderna har avancerat 17,08 procent och 9,83 respektive. Den fond som såldes mest under veckan var PriorNilsson Realinvest A som har tappat över 32 procent i år. Fondflödet tyder på en tendens att köpa vinnare och sälja förlorare, något som Peter Lynch hade uppskattat.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Orrön Energy - 33.4 Hexatronic 52 25.9
Re:NewCell -9,92 17.3 Storskogen B - -
Calliditas Therapeutics -9,06 42.6 Svolder B - 19.2
Evolution Gaming 27.76 28.8 Ratos B 12 31.8
Volvo B 11.5 22.3 Investor A - 8.2

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
SEB Asset Selection C - 20.63 PriorNilsson Realinvest A - 17.65
Handelsbanken Hälsovård Tema 5 23.67 Celina Credit Opportunity 5 -
Blackrock World Energy 3 33.30 Coeli Global Select 4 20.86
Lynx Dynamic - - Carnegie Listed Private Equity A 4 21.66
AuAg Precious Green A - 25.65 Didner & Gerge Global 4 20.09

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.