Handelsstatistik vecka 48

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Sammanfattat var november en rejält positiv börsmånad där vi såg en studs i börserna runtom i världen. Vecka 48 var även den positiv där OMXS30 steg svagt med 0,60 procent. Vi fick se starka sysselsättningssiffror från USA, som bjöd på en volatil börs under fredagen. Strivos kunder nettoköpte både aktier och fonder under veckan där den mest köpta fonden var Alcur tätt följt av Atlant Opportunity. Alcur är upp sedan årsskiftet med runt 7,5 procent och Atlant Opportnity har tappat 5,4 procent. På topplistan för sålda fonder finner vi Swedbank Robur Asienfond. Under de senaste veckorna har det varit stökigt i Kina där regeringen gått hårt ut mot sina invånare med vad de benämner som åtgärder för att bekämpa Covid. Regeringen bygger läger runtom i landet dit invånare tvingas om de testar positivt för viruset. Vi har även läst om de oroligheter som kretsar kring Apple och deras leverantörers fabriker i Kina där arbetare protesterat våldsamt.

Veckans mest köpta aktie var Calliditas Therapeutics som främst är verksamma inom forskning och utveckling av medicinska produkter riktade mot njursjukdomar. Veckans mest sålda aktie var en av årets börsraketer, Hexatronic, som hade en ovanligt volatil vecka. Aktien bottnade på tisdagen runt 135 kronor för att stänga veckans handel på ca 155 kronor. Anledningen till tisdagens fall var att flertalet ledningspersoner, däribland VD och Vice VD, sålt stora aktieposter.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Calliditas Therapeutics -8 42.6 Hexatronic - 25.9
Camurus - 42.4 Storskogen B - -
Assa Abloy 20.8 17.4 Embracer - 13.4
Astra Zeneca 93 22.2 Svolder B - 19.2
Lundin Gold 18.36 43.7 SSAB B 2.48 28.3

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Alcur - 20.67 BGF World Technology A2 4 19.07
Atlant Opportunity - - Swedbank Robur Asienfond 5 22.18
Alcur Select - 23 JPM Global Healthcare 4 23.93
Cliens Småbolag 5 22.94 MS INVF Global Opportunity USD 3 21.66
Sensor Sverige Select 5 18.65 BGF Next Gen Technology A2 3 22.27

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.